ในตอนนี้จะแนะนำ uPyCraft IDE ซึ่งเป็น MicroPython IDE แบบพื้นฐาน ไม่สลับซับซ้อน run ได้

บน Windows, Linux, Mac OS สามารถ download ได้จาก

https://github.com/DFRobot/uPyCraft/raw/master/uPyCraft_V1.0.exe

https://github.com/DFRobot/uPyCraft/raw/master/uPyCraft_linux_V1.0

https://github.com/DFRobot/uPyCraft/raw/master/uPyCraft_mac_V1.0.zip

ในที่นี้เราจะใช้ version บน Linux เท่านั้น (Ubuntu Desktop 16.04 LTS)

ติดตั้ง python3 python3-pip

$sudo apt install python3 python3-pip

download ไฟล์

$wget https://github.com/DFRobot/uPyCraft/raw/master/uPyCraft_linux_V1.0

เปลี่ยน permission

$chmod 755 uPyCraft_linux_V1.0

run โปรแกรม

$sudo ./uPyCraft_linux_V1.0

จะได้ GUI ตามภาพข้างล่าง

to be continued ...